• Johanna Söderlund

Höst i skogen


Det är ruska i skogen redan, beror det på torkan månne? Blåbärsriset skiftar i allt från orange och rött till djup purpur. Det är vackert mot den blommande ljungen. Björkarna gulnar liksom ormbunkar och bräken. Det är vemodigt men samtidigt ganska skönt.


21 visningar